Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/4111
Title: Asli uzunlukların Azerbaycan türkçesindeki fonetik ve semantik izleri
Other Titles: Phonetic and Semantic Remains of Original Long Vowels in Azerbaijan Turkish
Authors: Semedli, Elza
Keywords: Asli uzun ünlüler
ünsüz yumuşaması
ünsüz ikizleşmesi
ötümlüleşme
eşseslilik
Issue Date: 2012
Citation: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi/ The Journal of International Social Research
Series/Report no.: Vol. 5;Issue 20
Abstract: Bu çalışmada, Ana Türkçede ve Köktürkçede uzun olduğu var sayılan ve bu uzunluğu sistemli şekilde koruyan Türkmen, Yakut ve Halaç Türkçelerindeki asli uzunlukların Azerbaycan Türkçesindeki fonetik ve semantik izleri takip edilmeye çalışılacaktır. Aynı zamanda, Azerbaycan Türkçesindeki uzun ünlüler konusunda bilim adamlarının görüşleri incelenerek, özellikle de Azerbaycan Türkçesindeki asli uzunluklar ile ilgili görüşler üzerinde durularak ileri sürülen görüşler değerlendirilmeye çalışılacak ve Azerbaycan Türkçesindeki asli uzun ünlülü olduğu düşünülen kelimelerle asli uzunlukların Azerbaycan Türkçesindeki fonetik ve semantik izleri diğer lehcelerle karşılaştırılacaktır. Asli uzunlukların sebep olduğu ünsüz yumuşaması, ünsüz ikizleşmesi gibi fonetik olaylarla, eşseslilik gibi semantik olaylarAzerbaycan Türkçesinden örneklerle incelenecektir.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12323/4111
ISSN: 1307-9581
Appears in Collections:Publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Asli uzunlukların Azerbaycan Türkçesindeki fonetik ve semantik izleri.pdf154.77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.