Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/4104
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNəcəfov, Şamil-
dc.date.accessioned2019-09-26T05:22:19Z-
dc.date.available2019-09-26T05:22:19Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationAzerbaijan Archaeologyen_US
dc.identifier.issn2218-0346-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12323/4104-
dc.description.abstractKür çayının orta axarı hövzəsinin, daha dəqiq desək Gəncə-Qazax böl-gəsinin Tunc dövrünə aid yaşayış yerlərindən və qəbir abidələrindən tapılan maddi mədəniyyət nümunələri Orta Kür hövzəsinin qədim sakinlərinin təsər-rüfat həyatının, sosial-iqtisadi münasibətlər sisteminin, əhali məskunlaşması-nın və dini dünyagörüşünün bəzi xüsusiyyətlərini aydınlaşdırmağa imkan ve-rir. Tunc dövründə Orta Kür hövzəsinin qədim sakinlərinin yaratdığı mə-dəniyyətin izlərinə Kür-Araz, Orta Tunc dövrü mədəniyyəti və Xocalı-Gədə-bəy arxeoloji mədəniyyətlərinə aid abidələrdə rast gəlinir. Xüsusilə, yaşayış yerləri və qəbir abidələrində aparılan arxeoloji qazıntılar və bu qazıntılardan əldə edilən elmi nəticələr, Tunc dövründə Orta Kür hövzəsində məhsuldar qüvvələrin inkişaf səviyyəsini, yaşayış məskənlərinin xarakterik cəhətlərini, Tunc dövrü sakinlərinin adət və ənənələrini, həmçinin onların həyatında baş vermiş digər sosial-iqtisadi, ictimai və ideoloji dəyişiklikləri üzə çıxarmışdır.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherKhazar University Pressen_US
dc.relation.ispartofseriesVol. 22;№ 1-
dc.subjectOrta Kür hövzəsien_US
dc.subjecttunc dövrüen_US
dc.subjectməskunlaşmaen_US
dc.subjectsosial-iqtisadi inkişafen_US
dc.subjectdemoqrafiyaen_US
dc.subjectmiqrasiyaen_US
dc.subjectMiddle Kura Basinen_US
dc.subjectBronze Ageen_US
dc.subjectpopulationen_US
dc.subjectsocio-economicen_US
dc.subjectdevelopmenten_US
dc.subjectdemographyen_US
dc.titleTunc dövründə sosial-iqtisadi inkişaf və əhali məskunlaşması problemi (Gəncə-Qazax bölgəsi abidələri üzrə etnoarxeoloji tədqiqat)en_US
dc.title.alternativeSocio-economic Development and Population Settlement Problem in the Bronze Age (Ethno-archeological Research on the Monuments of Ganja-Gazakh region)en_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:2019, Vol. 22, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tunc dövründə sosial-iqtisadi inkişaf və əhali məskunlaşması problemi.pdf244.24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.