Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/4063
Title: Cumhuriyet dönemi aydinlarindan Üzeyr Hacibeyli Ve Gori Seminariyasina yönelik eleştirileri
Other Titles: Uzeyr Hacibeyli, One Of The Intellectuals Of Azerbaijan Democratic Republic And His Criticism On The Transcaucasian Teachers Seminary In Gori
Authors: Semedli, Elza
Keywords: Üzeyir Hacıbeyli
Gori Seminariyası
Asimilasyon Politikası
Issue Date: 2019
Citation: 100. Yılında Azerbaycan Cumhuriyeti Uluslararası Kongresi – 26-27 Mayıs 2018, Eskişehir
Abstract: Türk–islam dünyasında ilk opera yazarı, Azerbaycan’da klasık müziğin kurucusu, Azerbaycan’nın tüm dünyada tanınmasına vesile olacak semfonik eserler yazan, Azerbaycan’nın milli uyanış, bağımsızlık, aydınlanma cereyanlarının öncü aydınlarından, Cumhuriyet’in İstiklal Marşı’nın bestecisi, Bolşevik işgalinin ve Ermeni soykırımının tanığı, XX yüzyıl gibi Azerbaycan tarihi açısından önemli ve son derece karmaşık süreçlerin yaşandığı bir dönemde eğitimci (öğretmen-ders kitabı yazarı), gazeteci-yazar Üzeyir Hacıbeyli çokyönlü faaliyetiyle davamlı araştırma konusu olmuş ve olmaya davam edecektir. Bu çalışmada Azerbaycan`da öğretmen yetiştirme tarihine kısa bir bakış atılarak, Üzeyir Hacıbeyli`nin eğitim tarihçesinden bashedilmiştir. Makalede Üzeyir Hacıbeyli’nin Çar Rusiyası’nın Azerbaycan’a uyguladığı dil, kültür ve özellikle de eğitim alanındaki asilmilasyon politikasına yönelik eleştirel görüşlerine yer verilmiştir. Çalışmada Ü.Hacıbeyli`nin Gori Seminariyasına yönelik, Sovyet döneminde sansür konarak yayınlanmamış, eleştirilerini içeren yazıları incelenmiştir. Bu eleştirel genellikle Gori Seminariyasındaki öğretmenlerin tutumlarını, eğitim programının uygulanmasına ve öğretmen yetiştirme politikasına yöneliktir.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12323/4063
ISBN: 978-975-06-3436-9
Appears in Collections:PublicationsItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.