Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/3707
Title: Tunc dövründə orta Kür hövzəsinin məskunlaşmasının təbii-coğrafi şəraiti
Other Titles: Gəncə-Qazax bölgəsi abidələri üzrə etnoarxeoloji tədqiqat
Authors: Nəcəfov, Şamil
Keywords: Gəncə-Qazax bölgəsi
orta Kür hövzəsi
Orta tunc dövrü
məskunlaşma
təbii-coğrafi şərait
Issue Date: 2017
Publisher: Khazar University Press
Citation: Azerbaijan archaeology
Series/Report no.: Vol. 20;№ 2
Abstract: Tunc dövründə Orta Kür hövzəsinin iri yaşayış yerlərində dəqiq planlı qalaların, müxtəlif sənətkarlıq istehsalının olması, habelə onların ətrafında iri qəbiristanlıqların meydana gəlməsi və s. əlamətlər həmin yaşayış yerləri-nin protoşəhər simasını göstərir. Arxeoloji tədqiqatlar zamanı tapılan arte-faktlar şəhərləşmə prosesinə başlayan yaşayış yerlərində kənd təsərrüfatı, sənətkarlıq, ticarət, hərb sənəti, mədəniyyət və digər sahələrin qarşılıqlı vəh-dətdə xeyli inkişaf etdiyini göstərir. Tunc dövrünün son mərhələsində isə Cənubi Qafqaz ərazisində, o cümlədən Gəncə-Qazax bölgəsində böyük yaşayış mərkəzlərinin yaranması təsadüfi hadisə deyildi.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12323/3707
ISSN: 2218 – 0346
Appears in Collections:2017, Vol. 20, № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Şamil Nəcəfov.pdf403.81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.