Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/3484
Title: Skif heyvan üslubunun Sibir variantı
Authors: Mahmudova, Hicran
Keywords: «skif üçlüyü»
skif incəsənəti
heyvani üslüb
Sibir-Altay
Issue Date: 2016
Publisher: Khazar University Press
Citation: Azerbaijan archaeology
Series/Report no.: Vol. 16;№ 2
Abstract: Məqalədə Skif-Sibir dünyasının geniş yayılmış və skif incəsənətinin aparıcı istiqaməti olan heyvani üslub və onun əsas xüsusiyyətləri araşdırılır. Eyni zamanda skif mədəniyyət və incəsənətinin yayıldığı geniş arealda tari-xi inkişafın konkret şərtləri daxilində özünəməxsusluqlar, kiçik üslub fərq-ləri və ya oxşarlıqlar diqqətdə saxlanılmışdır. Skif üçlüyünün hər bir göstəri-cisi ayrı-ayrılıqda yerli təbii – mədəni şəraitə uyğun formalaşmış, inkişaf edərək yayılmışdır. Skif dövrü məişət əşyaları, bəzəklər, qayaüstü təsvirlər heyvani üslubda işlənmişdir.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12323/3484
ISSN: 2218-0346
Appears in Collections:2016, Vol. 19, № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mahmudova Hicran.pdf528.18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.