Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/3416
Title: FreeSWITCH - IP üzərindən səsin qeyri məhdud imkanları
Authors: Şahverdiyev, Camal
Keywords: FreeSWITCH arxitekturası
UNIX/Linux maşınlar
Issue Date: 2016
Abstract: Dövrümüzdə hər bir şirkətin özünə məxsus olan telefon stansiyası olur. Kitab İnternet Protokol istifadə edən açıq qaynaqlı telefon stansiyası FreeSWITCH haqqında yazılmışdır.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12323/3416
ISBN: 978-9952-8302-5-5
Appears in Collections:Books

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
combinepdf (1).pdf7.15 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.