Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/3402
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorZamanov, Orxan-
dc.date.accessioned2016-06-22T08:26:42Z-
dc.date.available2016-06-22T08:26:42Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationAzerbaijan archaeologyen
dc.identifier.issn2218-0346-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12323/3402-
dc.description.abstractTarixi Azərbaycan Xəzər dənizi adlanan gölün cənub-qərb sahilində, əsasən dağlıq ərazilərdən ibarət olan təxminən 250 min km2 sahəni əhatə-ləyən tarixi-coğrafi məkandır. Bu məkan digər tarixi və etno-coğrafi ərazi-lərdən həm təbii, həm də tarixən formalaşmış sərhədlərlə ayrılır. Bu məsə-ləni aşağıda daha geniş şəkildə işıqlandıracağıq.en
dc.publisherKhazar University Pressen
dc.relation.ispartofseriesVolume 19;№ 1-
dc.subjectTunc dövrüen
dc.subjectPaleometal dövrüen
dc.subjectGeostratejien
dc.subjectGeoiqtisadien
dc.subjectTarixi Azərbaycanen
dc.subjectAzərbaycanın tarixi coğrafiyası və Azərbaycanın tunc dövrü arxeologiyasıen
dc.titleAzərbaycan və ətraf ərazilər tunc dörünün geostrateji və geoiqtisadi mənzərəsindəen
dc.typeArticleen
Appears in Collections:2016, Vol. 19, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5) orxan.pdf738.83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.